1 week
GRATIS sporten

meld je
SNEL aan!
Lees meer

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden Next Level Gym
Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden
Aan de eGym polsband zijn kosten verbonden. Bij verlies dient een nieuwe gekocht te worden.
De eerste betaling is na datum van ondertekening van de overeenkomst. Deze wordt
pro-rato berekend en loopt tot aan de eerste van de volgende maand. De
abonnementsduur start vervolgens op de eerste van die volgende maand en wordt
aangegaan voor de op het inschrijfformulier vermelde tijd.
De automatische afschrijvingen van de verschuldigde bedragen vinden plaats in de
eerste week van elke maand van het door de klant opgegeven bankrekeningnummer en bij vooruitbetaling.
Abonnementsgeld wordt niet terugbetaald
Next Level Gym heeft het recht haar prijzen te wijzigen naar ratio indexering.
Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan u de toegang tot de club ontzegd worden
Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan een incassoprocedure
opgestart worden voor het innen van de verschuldigde contributie, verhoogd met
incasso- en administratiekosten.
De overeenkomsten zijn bindend. Voortijdige beëindiging is niet mogelijk. Medische
gronden kunnen als uitzondering worden geaccepteerd. In dit geval kan het
abonnement gepauzeerd worden tot de abonnementhouder weer hersteld is en wordt
het abonnement verlengd met de periode van de duur van de pauzering
Een abonnement opzeggen kan na afloop van de minimale abonnementsduur met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Als door overmacht onze dienst niet geleverd kan worden, is dat geen reden tot het niet betalen van uw abonnementsgeld.
Overmacht is geen reden voor restitutie van uw abonnementsgeld.
Opzeggen dient per email of schriftelijk te geschieden.
Bij niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap automatisch met het van toepassing
zijnde abonnement verlengd. Met dien verstande dat bij een jaarabonnement, na
afloop van de volledige abonnementsperiode, het abonnement maandelijks
opzegbaar is, tenzij de klant heeft aangegeven dat het abonnement opnieuw kan
worden afgesloten voor de volledige periode.
Next Level Gym heeft het recht om bij wangedrag leden de toegang te weigeren.
Tevens kan Next Level Gym in het geval van wangedrag het lidmaatschap
beëindigen zonder dat enige terugbetaling aan de orde is. Alle nog verschuldigde
lidmaatschapsgelden tot het einde van de abonnementsperiode blijven invorderbaar
Next Level Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan bij activiteiten
tijdens de training of ontstaan in of rond de accommodatie.
Next Level Gym aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of
beschadiging van kleding of andere goederen
Achtergelaten kleding en/of andere eigendommen worden 1 maand bewaard
Kinderen jonger dan 12 jaar hebben in principe geen toegang tot de fitnessruimte
Next Level Gym geeft duidelijk en op tijd aan wanneer er wijzigingen zijn in openingstijden en begeleiding
Next Level Gym zal u zo goed mogelijk helpen uw doel te bereiken
Abonnementen kunnen beëindigd worden als men gaat verhuizen en daardoor minimaal 15 km verder van de club gaat wonen dan het woonadres op het moment van inschrijving.
Indien u zelf geen gebruik meer wilt maken van uw abonnement kunt u dit in overleg met de directie eventueel overdragen aan iemand anders die nog geen lid is of is geweest. De directie heeft hierin het laatste woord
Leden dienen de volgende regels na te wonen:
– de club netjes houden
– schone schoenen meenemen naar de club en pas binnen aandoen
– de apparatuur schoon achter laten voor de volgende sporter
– een handdoek gebruiken
– geen bidons of andere flessen op de eGym-apparatuur plaatsen

eGym Best
fixed-col-3-img1

Hét alternatief voor de sportschool in Best: fit & vitaal in slechts 2x 30 minuten per week.

LEES MEER
Boutique fitness Best
fixed-col-3-img1

Gevarieerde workouts met fun for everyone onder leiding van enthousiaste coaches.

LEES MEER
Personal Trainer Best
fixed-col-3-img1

Functionele en persoonlijke workout met coaching op maat door jouw personal trainer.

LEES MEER

JOUW DOELSTELLING

Bij Next Level Gym kun jij kiezen voor een passend abonnement dat geheel aansluit op jouw doelstelling! En weet je wat pas echt uniek is? Wij beloven je resultaat! Train jij bij ons op de eGym en heb je na 3 maanden geen resultaat? Dan krijg je je geld gewoon terug!

Doe de gratis fittest
logo-ico